การ Upskill/Reskil คืออะไร? ทำไมถึงสำคัญ

ทำไม upskill ถึงสำคัญ

Why It Matters EP45-1


รายละเอียด

Date: 13 Oct 2021 (21:00-22:30)

Speaker: คุณวิน โอชวิน จิรโสตติกุล
CEO & Founder at FutureSkill- Founder of Infographic Thailand, aomMONEY, Future Trends

Moderator: พี พนิต
เจ้าของเพจ วันนี้สรุป..มา


ClubhouseTH #ทำไมถึงสำคัญ #Upskill #Reskill #Relearn #FutureSkill #FutureTrends #InfographicThailand #aomMONEY #ทักษะในอนาคต #todayinotetoevent #todayinoteto #วันนี้สรุปมา