Tag Archives: psychology

จิตวิทยาคืออะไร? ทำไม “จิตวิทยา” ถึงสำคัญ

จิตวิทยา วันนี้สรุปมา

“จิตวิทยา” คืออะไร ทำไมถึงสำคัญ จุดกำเนิดของจิตวิทยา คำแนะนำสำหรับผู้อยากเริ่มศึกษา จิตวิทยาที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน | พูดคุยกับ อจ.ภูมิ ดร.ถิรพุทธิ์ ปิติฉัตร นักจิตวิทยาองค์กร อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยย และเจ้าของรายการ Rise & Shine เช้านี้กับจิตวิทยาเชิงบวก

แชร์วิธีการรับมือปมในใจ ผ่านนักแสดงซีรีส์ Remember You

ปมในใจ

“ปมในใจ” คืออะไร ทำไมถึงสำคัญ ครอบครัวในวัยเด็กมีผลต่อเราในวัยโตอย่างไร เรื่องปมความสัมพันธ์ต่างๆ ที่ทำให้เกิดมาเป็นเรื่องราวในซีรีส์ ร่วมพูดคุยกับนักแสดงจากเรื่อง Remember You พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ นพ.อภิชาติ จริยาวิลาศ โฆษกกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข